Bushido Kwai Wondelgem

(klik op naam voor startprogramma)

 
 

 

lesgevers

trainingsuren

programma

historiek

ledenlijst

jeugdleden

foto's

stages

links

Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Aikido Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Jiu Jitsu Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Eskrima Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be
 

Wet op zelfverdediging
Inschrijvingsdocumenten
Clubreglement

 
 

Clubreglement

Art. 1

Dit reglement vervangt alle vorige.

Art. 2

Volstrekte reinheid van lichaam en oefenpak is vereist, nagels zijn kort en verzorgt, lange haren samen gebonden. De gordel aanhouden tot in de kleedkamer.

Art. 3

Zowel bij het betreden als bij het verlaten van de oefentapijt of oefenzaal  wordt er gegroet.

Art. 4

Gedurende de training verlaat niemand de oefentapijt zonder toelating van de lesgever.

Art. 5

De telaatkomers mogen de training slechts vervoegen na de toestemming te hebben verkregen van de lesgever.

Art. 6

Verplaatsingen buiten de oefentapijt dienen te gebeuren op sloffen, uitgezonderd voor een trainingsoefening.

Art. 7

Elke kwetsuur dient onmiddellijk aan de lesgever te worden medegedeeld.

Art. 8

Leden die om medische redenen bepaalde oefeningen niet kunnen uitvoeren, dienen de lesgever te verwittigen.

Art. 9

Gedurende de training wordt stilte vereist.

Art. 10

De trainingen dienen regelmatig te worden gevolgd, minimum 2 trainingen per maand en per discipline. Deze zullen opgetekend worden op een individuele aanwezigheidskaart, die bij elke training moet worden voorgelegd.

Art. 11

De verzekering start pas na volledig in regel te zijn met betaling en medische gezondheidsfiche ondertekend en gedateerd door de dokter. Hiervoor traint men op eigen verantwoordelijkheid (inschrijvingsformulier als bewijs).

Art. 12

Het innen van het lidgeld gebeurt volgens afspraak. (inschrijvingsformulier als bewijs).

Art. 13

Leden, dewelke niet in orde zijn met hun betaling, kunnen de toegang tot het oefentapijt ontzegd worden.

Art. 14

In geval van vrijwillig of gedwongen ontslag, kan geen enkele bijdrage worden terug gevorderd.

Art. 15

Mits het behalen van het vereiste minimum aantal trainingen, is er gelegenheid tot graad verhoging.

Art. 16

Bij het niet naleven van dit reglement, kan tot schorsing worden overgegaan.

Art. 17

De oefenzaal is geen plaats voor minachting, pesterijen, ruzies, enz., enkel gezellig en ontspannen trainen in volle aandacht en met respect voor elkaar.

Zoals beschreven in de BUSHI-DO of  WEG van de KRIJGER.                         

WONDELGEM, dinsdag 26 april 2022

HET BESTUUR


P.S.: een proefperiode van 2 trainingen gratis steeds mogelijk, echter op eigen verantwoordelijkheid, formulieren te bekomen.