Bushido Kwai Wondelgem

(klik op naam voor startprogramma)

 
 

 

lesgevers

trainingsuren

programma

historiek

ledenlijst

jeugdleden

foto's

stages

links

Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Aikido Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Jiu Jitsu Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Eskrima Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be
 

Wet op zelfverdediging
Inschrijvingsdocumenten
Clubreglement

 
 
GOSHINJUTSU ESKRIMA

 

 

DE WAELE Frank

Stuur een E-mail naar Willy Van der Leene

 

Verantwoordelijke: VAN DER LEENE Will  Stuur een E-mail naar Willy Van der Leene

Tel.: 09 253 94 79          GSM: 0477 67 63 73

             Sporthal NEPTUNUS, Botestraat 100                 9032 WONDELGEM

Trainingsuren volwassenen

elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
elke vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur
In juli sportcentrum gesloten

ALGEMEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER GOSHINJUTSU

Lidgeld volwassenen:  r 290.00 per jaar

             

Vanaf het 2de lid wonende op hetzelfde adres: r 250.00 per jaar (1)

 

Lidgeld jeugd:            r 220.00 per jaar

 

Verzekering + Federatie + Boek Mizu No Kata, inbegrepen

(1) ze dienen wel dezelfde discipline te volgen en enkel bij jaarbetaling.

 

Inschrijvingsdatum:               ...../..../202......   

Datum van eerste training:     ...../..../202......

Naam: ..........................................   

Voornaam: ................................................                      M / V

Adres: ....................................................................................................  

Postcode: ...........  Gemeente:................................................

GSM/Tel.: .......................

Rijksregisternr.: ....................................................................................  

Geboren te: .................................................  op: ....../...../....

E-mail: .........................................

Website: ...................................

Reeds aangesloten bij: .......................... 

Klub nr.: .......................  Federaal nr.: ..........................

VERKLARING:  Ik, de hierboven vermelde persoon, verklaar hierbij nota te hebben genomen van het clubreglement en zal alle trainingen op eigen risico volgen tot ik volledig in orde ben met alle betalingen en medische formaliteiten.   

 

Datum:

 

Handtekening: (bij minderjarige, een van de ouders) .