Bushido Kwai Wondelgem

(klik op naam voor startprogramma)

 
 

 

lesgevers

trainingsuren

programma

historiek

ledenlijst

jeugdleden

foto's

stages

links

Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Aikido Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Jiu Jitsu Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Eskrima Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be
 

Wet op zelfverdediging
Inschrijvingsdocumenten
Clubreglement

 
 

Wat is Jiu Jitsu?

 

 Ju-Jitsu is in feite ontstaan in de Japanse oudheid. Het waren gevechtstechnieken gebruikt door de Samoerai's. Elke meester beoefende zijn eigen technieken, die tot in de perfectie werd geoefend. Pas in de 18de - 19de eeuw werden deze technieken vrijgegeven. Het Ju-Jitsu omvat vele technieken waaruit later het Judo, Aikido en Karate zijn ontwikkeld.

Hierdoor zien we dat het Ju-Jitsu de bakermat van alle Japanse gevechtssporten is.

 

Ju betekent“zacht”en Jitsu betekent « techniek », « vaardigheid », « kunst ». Jiu Jitsu is een methode die fysiek zwakke personen in staat stelt sterkere tegenstanders te overwinnen. Dit wordt bereikt door de aanvalskracht te ontwijken en mee te geven en wel zodanig dat men de tegenstander in een positie kan brengen dat hij door een van de vele technieken kan worden uitgeschakeld.

 

De technieken bestaan uit klemmen, verwurgingen, werptechnieken, atemis (slagen en trappen tegen vitale delen van het lichaam). Ju Jitsu legt de nadruk op zelfverdediging en niet op de aanval. Naast het zelfverdedigingsaspect geeft het beoefenen van Ju Jitsu meer zelfvertrouwen, een lichamelijke ontwikkeling en een heldere geest. Het helpt spanningen beter te controleren en verdrijft de stress van het dagelijks leven.

 

De stijl van Ju jitsu die in onze club beoefend wordt is het Goshinjutsu. Deze vorm van ongewapend vechten heeft een enorme rijkdom aan technieken, en richt zich meer op moderne, hedendaagse gevechtsituaties, zonder hierbij de banden van de klassieke kunst te verwaarlozen of te negeren.

 

Goshinjutsu is een Japanse verdedigingskunst die wel eens van belang zou kunnen zijn wanneer het nodig blijkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verscheidene beoefenaars zich zeer thuis voelen in deze elegante maar toch doeltreffende kunst. Alle mogelijke vormen van agressie alsook gewapende en ongewapende aanvallen worden gesimuleerd, om hiertegenover een doeltreffende afweertechniek te plaatsen.

Goshinjutsubeoefenaars worden meermaals verrast door de eenvoud van de technieken waarbij men een aanvaller totaal kan uitschakelen. Het omschrijft een natuurlijke harmonie tussen zowel lichaam en geest, waarin zelfdiscipline, innerlijke rust en wederzijds respekt een onderlinge basis vormen onder de beoefenaars. De kennis van de anatomie en de fysiologie van het menselijk lichaam zijn hierbij zeer belangrijk.