Bushido Kwai Wondelgem

(klik op naam voor startprogramma)

 
lesgevers
trainingsuren
programma
historiek
ledenlijst
jeugd
foto's
Frank's Blog
links
Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Aikido Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Jiu Jitsu Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Eskrima Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be
 

Wet op zelfverdediging
Inschrijvingsdocumenten
Clubreglement

 

ESKRIMA

 

DE WAELE Frank

Stuur een E-mail naar Willy Van der Leene

       Verantwoordelijke: VAN DER LEENE Willy       

willy@bushido-kwai.be        Tel.: 09 253 94 79          GSM: 0477 67 63 73

Sporthal NEPTUNUS

Botestraat 100 9032 WONDELGEM

Trainingsuren ESKRIMA elke 1st vrijdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur

In juli sportcentrum gesloten

ALGEMEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER ESKRIMA

Lidgeld volwassenen: r € 5.00/training

Verzekering (Jaarlijks): € 25.00

 

Inschrijvingsdatum:               …...../…..../202......   

Datum van eerste training:     ..….../.….../202......

Naam: ..............................…..…....…...…...   

Voornaam: ................................................                      M / V

Adres: ....................................................................................................  

Postcode: ..…….........  Gemeente:........................………........................…

GSM/Tel.: .....…..................

Beroep: ....................................................................................  

Geboren te: .............................................……....  op: .…...../……...../…....

E-mail: ………………….......................................………………………………..

Website: ……………………………………………….................................……..

Reeds aangesloten bij: ................…..…………........ 

Klub nr.: ...........…............  Federaal nr.: …..........................

VERKLARING:  Ik, de hierboven vermelde persoon, verklaar hierbij nota te hebben genomen van het clubreglement en zal alle trainingen op eigen risico volgen tot ik volledig in orde ben met alle betalingen en medische formaliteiten.

Privacybeleid voor de leden en ouders jeugdleden. (Toepassing van wet van 28-05-2018)

De leden en ouders jeugdleden zijn akkoord dat de bovenvermelde gegevens worden gebruikt door derde.

Zoals (Verzekeringsmaatschappij), FROS Multisport Vlaanderen en Vlaamse Aikido Vereniging (VAV).

De leden en ouders jeugdleden zijn akkoord dat foto’s en beeldmateriaal gebruikt wordt voor de website, flyers,FaceBook e.d.                          

Bij niet akkoord moet dit schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van de club.

Voor akkoord:         Ja               Nee              

Handtekening: (bij minderjarige, een van de ouders)

 

Datum: ………………