Bushido Kwai Wondelgem       
  (klik op naam voor startprogramma)     
         

 

lesgevers

trainingsuren

programma

historiek

ledenlijst

foto's

links

Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Aikido Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Jiu Jitsu Ga naar Bushido Kwai Wondelgem - Eskrima Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be

Ga naar http://www.Bushido-Kwai.be

 

Wet op zelfverdediging
Inschrijvingsdocumenten
Clubreglement

AIKIDO

 

DUJARDIN Alain

 

Tel.: +32 470 125 473

Stuur een E-mail naar Alain Dujardin

 

         Verantwoordelijke: VAN DER LEENE Willy       

willy@bushido-kwai.be       Tel.: 09 253 94 79          GSM: 0477 67 63 73

Sporthal NEPTUNUS

Botestraat 100 9032 WONDELGEM

Trainingsuren AIKIDO volwassenen

elke maandag van 19.00 tot 22.00 uur

elke zaterdag van 15.30 tot 18.00 uur

Trainingsuren AIKIDO jeugd

 

elke zaterdag van 13.30 tot 15.30 uur
In juli sportcentrum gesloten

ALGEMEEN INSCHRIJVINGSFORMULIER AIKIDO

Lidgeld volwassenen: r € 260.00 per jaar  of  r € 115.00 per 3 maand

                            of r   € 50.00 per 10 beurtensysteem

Vanaf het 2de lid wonende op hetzelfde adres: r € 200.00 per jaar (1)

 

Lidgeld jeugd:            r € 105.00 per jaar

                             of r   € 50.00 per 10 beurtensysteem

Jeugd: Vanaf 4e lid wonende op hetzelfde adres: 1 gratis jeugdlidschap (1)

 

Verzekering + Federatie (Jaarlijks): € 45.00

(1) ze dienen wel dezelfde discipline te volgen en enkel bij jaarbetaling.

 

Inschrijvingsdatum:               …...../…..../202......   

Datum van eerste training:     ..….../.….../202......

Naam: ..............................…..…....…...…...   

Voornaam: ................................................                      M / V

Adres: ....................................................................................................  

Postcode: ..…….........  Gemeente:........................………........................…

GSM/Tel.: .....…..................

Rijksregisternr: ....................................................................................  

Geboren te: .............................................……....  op: .…...../……...../…....

E-mail: ………………….......................................………………………………..

Website: ……………………………………………….................................……..

Reeds aangesloten bij: ................…..…………........ 

Klub nr.: ...........…............  Federaal nr.: …..........................

 

VERKLARING:  Ik, de hierboven vermelde persoon, verklaar hierbij nota te hebben genomen van het clubreglement en zal alle trainingen op eigen risico volgen tot ik volledig in orde ben met alle betalingen en medische formaliteiten.

Privacybeleid voor de leden en ouders jeugdleden. (Toepassing van wet van 28-05-2018)

De leden en ouders jeugdleden zijn akkoord dat de bovenvermelde gegevens worden gebruikt door derde.

Zoals (Verzekeringsmaatschappij), FROS Multisport Vlaanderen en Vlaamse Aikido Vereniging (VAV).

De leden en ouders jeugdleden zijn akkoord dat foto’s en beeldmateriaal gebruikt wordt voor de website, flyers,FaceBook e.d.                          

Bij niet akkoord moet dit schriftelijk worden meegedeeld aan de voorzitter van de club.

Voor akkoord:         Ja               Nee              

Handtekening: (bij minderjarige, een van de ouders)

 

Datum: ………………